Real Estate - Agentie imobiliara cu oferte de top Contact rapid : 0723 198 868

Extras din OUG nr. 174/2008, pentru modificarea si completarea unor acte normative

La sfarsitul lunii decembrie a intrat in vigoare ordonanta de urgenta adoptata de Guvern pe 19 noiembrie anul trecut. Ordonanta are ca obiect modificari ale legislatiei privind protectia consumatorilor si are prevederi ce se aplica direct intermedierilor imobiliare.

Va prezentam un extras din Monitorul Oficial, Partea I nr. 795 din 27/11/2008.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
….

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 28 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

4. La articolul 2, dupa punctul 23 se introduc sapte noi puncte, punctele 24-30, cu urmatorul cuprins:

“27. imobil - constructia si/sau terenul pe care se afla sau urmeaza sa se ridice o constructie, care fac obiectul unui contract de vanzare-cumparare;
28. intermediere imobiliara - activitate de mijlocire a tranzactiilor de vanzare-cumparare sau de inchiriere a imobilelor;
29. servicii imobiliare - una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
- promovarea in vederea vanzarii, cumpararii sau inchirierii de imobile;
- consultanta in vederea vanzarii, cumpararii sau inchirierii de imobile;
- intermedierea imobiliara;
- administrarea imobilelor;
30. agentie imobiliara - operator economic, furnizor de servicii imobiliare, care actioneaza in numele si in interesul unor terti.”

9. Dupa articolul 9 se introduc unsprezece noi articole, articolele 9 1-9 11, cu urmatorul cuprins:

Art. 9 4. - In cazul serviciilor de intermediere imobiliara, consumatorul va fi informat in scris, corect, complet si precis, inca din faza precontractuala, cu privire la:
a) preturile practicate in piata pentru tipul de imobil ce urmeaza a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informatiilor existente in baza de date a agentiei imobiliare;
b) deficiente si alte inconveniente cunoscute de agentia imobiliara sau pe care in mod rezonabil putea sa le cunoasca, incluzand surse de zgomot, umezeala, poluare, miros, pericol de inundatii sau surpari, organizarea in apropiere a unor manifestari populare periodice, istoricul terenului sau al cladirii, posibile dezavantaje ale vecinatatilor;
c) nivelul comisionului practicat de agentia imobiliara;
d) situatia juridica a imobilului;
e) nivelul estimativ al costurilor ce urmeaza sa fie suportate de consumator, pentru obtinerea documentelor si intocmirea actelor necesare incheierii contractului.

Art. 9 5. - Contractul de intermediere imobiliara va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a partilor;
b) obiectul contractului/natura serviciului prestat;
c) pretul solicitat de proprietar/pe care este dispus sa il plateasca cumparatorul;
d) termenul de valabilitate al contractului;
e) conditiile in care contractul poate fi denuntat unilateral;
f) conditiile in care contractul poate fi reziliat;
g) nivelul maxim al comisionului datorat de consumator agentiei imobiliare pentru contractul ce urmeaza sa se incheie;
h) clauza de exclusivitate, in cazul in care aceasta a fost acceptata de parti;
i) precizarea situatiilor in care consumatorul datoreaza comision agentiei imobiliare;
j) drepturile si obligatiile partilor;
k) situatiile de forta majora;
l) data incheierii contractului.

Art. 9 6. - Contractele de intermediere imobiliara in care consumatorul are calitatea de potential cumparator vor contine, in plus fata de cele prevazute la art. 94, urmatoarele elemente:
1. caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenta decizia de cumparare, incluzand nivelul de finisare, dimensiuni, vechime si pozitionarea fata de punctele cardinale;
2. tarifele pentru serviciile prestate.

Art. 9 7. - O tranzactie imobiliara se considera incheiata in momentul in care vanzatorul si cumparatorul au semnat actul de vanzare-cumparare.

Art. 9 8. - Contractul de intermediere imobiliara sau alte eventuale contracte accesorii incheiate intre consumator si agentia imobiliara nu pot contine clauze penale care sa oblige consumatorul care nu isi indeplineste angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari decat onorariul pe care l-ar fi platit in cazul incheierii tranzactiei.

Art. 9 9. - Agentia imobiliara nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) cand intre consumator si agentia imobiliara nu este incheiat un contract de intermediere;
b) cand contractul de vanzare-cumparare/inchiriere nu s-a incheiat;
c) cand contractul nu are stipulata clauza de exclusivitate, iar tranzactia s-a realizat fara participarea agentiei imobiliare.

Art. 9 10. - Nu se permite plata in avans a comisionului, partiala sau totala, decat cu acordul scris al consumatorului si cu precizarea situatiilor in care agentia imobiliara este obligata sa inapoieze consumatorului sumele primite in avans.

Art. 9 11. - In baza contractului de intermediere imobiliara dintre agentia imobiliara si cumparator, agentia trebuie sa asigure vizionarea imobilelor ce corespund preferintelor consumatorului, inainte de incheierea contractului de vanzarecumparare.”

21. La articolul 50 alineatul (1), literele a), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

“f) incalcarea dispozitiilor art. 94-911, cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 30.000 lei.”

8. La articolul 23, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“Art. 23. - (1) In aplicarea dispozitiilor prezentei legi, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor poate emite norme metodologice sau instructiuni cu caracter normativ, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”

Art. VII
Prezenta ordonanta de urgenta va intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Nu credem ca Protectia Consumatorului va pleca in control din proprie initiativa, dar cu siguranta se vor gasi clienti ai agentiilor imobiliare care se vor simti indreptatiti sa faca o reclamatie in baza acestei ordonante, deci sugeram multa precautie si chiar implementarea unor proceduri de lucru ale agentiilor pentru a evita situatii neplacute.

Sursa: fluximobiliar.ro

Inapoi